لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور QLATTACH در اتوکد

QLATTACH (ابزار اکسپرس)

یک خط رهبر را به یک متن متداول ، تحمل یا بلوک مرجع متصل می کند.

علامت

این ابزار Express با معرفی دستورات چند لایه منسوخ شده است: MLEADER ، MLEADERALIGN ، MLEADERCOLLECT ، MLEADEREDIT ، MLEADERSCALE و MLEADERSTYLE.

فایل ها

lederex.arx، lederex.cnt، lederex.hlp

QLATTACH (Express Tool)

Attaches a leader line to an mtext, tolerance, or block reference object.

Find

This Express Tool is obsolete with the introduction of the multileader commands: MLEADER,
MLEADERALIGN, MLEADERCOLLECT, MLEADEREDIT, MLEADERSCALE, and MLEADERSTYLE.

Files

leaderex.arx, leaderex.cnt, leaderex.hlp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.