لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور PUBLISHTOWEB در اتوکد

PUBLISHTOWEB (فرمان)

صفحات HTML ایجاد می کند که شامل تصاویر نقشه های انتخاب شده است.

علامت

جادوگر Publish to Web نمایش داده می شود. این جادوگر رابط کاربری ساده ای برای ایجاد صفحات وب قالب بندی شده ارائه می دهد که شامل تصاویر DWF ، DWFx ، JPEG یا PNG نقشه ها است. بعد از ایجاد یک صفحه وب ، می توانید آن را در یک مکان اینترنتی یا اینترانت ارسال کنید.

PUBLISHTOWEB (Command)

Creates HTML pages that include images of selected drawings.

Find

The Publish to Web wizard is displayed.

This wizard provides a simplified interface for creating formatted web pages that
include DWF, DWFx, JPEG, or PNG images of drawings. After creating a web page, you
can post it to an Internet or intranet location.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.