دستور PROPERTYPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PROPERTYPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا می توانید قبل از لیست کردن لیست های کشویی و گالری هایی که خصوصیات آن را کنترل می کنند ، پیش نمایش تغییرات موجود در اشیاء را انتخاب کنید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

پیش نمایش ویژگیهای Rollover را خاموش می کند

1

پیش نمایش ویژگی های بازگرداندن را نشان می دهد

توجه: پیش نمایش املاک فقط از روبان و پالت Properties نمایش داده می شوند. آنها از دیگر پالت ها در دسترس نیستند.