دستور PROJECTGEOMETRY در اتوکد

PROJECTGEOMETRY (فرمان)

نقاط ، خطوط یا منحنی های پروژه را روی یک جامد یا سطح سه بعدی از جهت های مختلف پروژه کنید.

علامت

با پیش بینی هندسه می توانید موارد زیر را انجام دهید:

    • پروژه یا منحنی ها را روی یک جامد یا سطحی سه بعدی نشان می دهد.
    • یک جامد یا سطح سه بعدی انتخاب شده را طرح ریزی کرده و بپیچید.

برای برش سطح ، متغیر سیستم SURFACEAUTOTRIM را روی 1 تنظیم کنید. شما می توانید هر منحنی (خط ، قوس ، دایره ، بیضی ، پلی لاین 2D ، پلی لاین اسپلیت 2D ، پلی لاین متناسب با منحنی 2D ، پلی لاین سه بعدی ، پلی لاین سه بعدی ، پلی لاین متناسب با اسپلین ، اسپلین یا مارپیچ) را بر روی هر نوع سطح یا جامد طرح ریزی کنید. .

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

پروژه به UCS

برگه سطح  پروژه پانل هندسه  پروژه به UCS

هندسه را در امتداد محور Z مثبت یا منفی UCS فعلی پیش بینی می کند.

پروژه برای مشاهده

برگه سطح  پروژه پانل هندسه  پروژه برای مشاهده

هندسه را بر اساس نمای فعلی طرح ریزی می کنید.

پروژه تا دو نقطه

برگه سطح  پروژه پروژه پانل هندسه  پروژه به وکتور

هندسه را در مسیری بین دو نقطه پیش بینی می کنید.

PROJECTGEOMETRY (Command)

Projects points, lines, or curves onto a 3D solid or surface from different directions.

Find

By projecting geometry you can do on of the following:

    • Project points or curves onto a 3D solid or surface.
    • Project and trim a selected 3D solid or surface.

To trim the surface, set the SURFACEAUTOTRIM system variable to 1.

You can project any curve (line, arc, circle, ellipse, 2D polyline, 2D spline-fit
polyline, 2D curve-fit polyline, 3D polyline, 3D spline-fit polyline, spline, or helix)
onto any type of surface or solid.

The following prompts are displayed.

Project to UCS

Surface tab Project Geometry panel Project to UCS

Projects the geometry along the positive or negative Z axis of the current UCS.

Project to View

Surface tab Project Geometry panel Project to View

Projects the geometry based on the current view.

Project to Two Points

Surface tab Project Geometry panel Project to Vector

Projects the geometry along a path between two points.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *