دستور PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

شفافیت پیش نمایش تولید شده هنگام استفاده از SURFBLEND ، SURFPATCH ، SURFFILLET ، FILLETEDGE ، CHAMFEREDGE و LOFT را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 60

مقادیر معتبر از 0 تا 90 است ، جایی که 0 کمترین مقدار شفافیت (مات) و 90 بالاترین مقدار شفافیت را دارد.