دستور POLARDIST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POLARDIST (متغیر سیستم) در اتوکد

وقتی SNAPTYPE روی 1 تنظیم شده است (PolarSnap) ، افزایش جمع و جور را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0.0000