دستور POINTCLOUDUNCROP در اتوکد

POINTCLOUDUNCROP (فرمان)

همه مناطق بریده شده را از ابرهای انتخاب شده حذف می کند.

علامت

دستور POINTCLOUDUNCROP بطور دائم همه برش ها را از ابرهای نقطه انتخاب شده حذف می کند .

توجه: اگر می خواهید آخرین محصول برداشت شده در ابر نقطه را حذف کنید ، از گزینه Undo Last دستور POINTCLOUDCROP استفاده کنید. شما می توانید آن گزینه را برای حذف محصولات به ترتیب معکوس که در آن ساخته شده است ، تکرار کنید.

POINTCLOUDUNCROP (Command)

Removes all cropped areas from selected point clouds.

Find

The POINTCLOUDUNCROP command permanently removes all cropping from the selected point
clouds.

NOTE:If you want to remove only the last crop made to a point cloud, use the Undo Last
option of the POINTCLOUDCROP command. You can repeat that option to remove crops in
the reverse order in which they were made.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *