دستور POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY (متغیر سیستم) در اتوکد

فقط برای ابرهای نقطه میراث (قبل از 2015) اعمال می شود. حداکثر تعداد نقاط را می توان برای تمام ابرهای نقطه میراث متصل به نقاشی نمایش داد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1،500،000
توجه: ابرهای نقطه ای روی سیستم عامل های 32 بیتی پشتیبانی نمی شوند. فقط کادر محدوده نمایش داده می شود.

برای سیستم های 64 بیتی ، حداکثر تعداد امتیاز برای ابرهای میراث 10 میلیون است. افزایش حد وفاداری بصری ابرهای نقطه را بهبود می بخشد. پایین آوردن حد باعث بهبود عملکرد سیستم می شود.