دستور POINTCLOUDPOINTMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDPOINTMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد نقاط را می توان برای تمام ابرهای نقطه ای که به نقاشی نمایش داده می شوند نمایش داد. بر ابرهای میراثی (قبل از 2015) تأثیر نمی گذارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 10،000،000
توجه: ابرهای نقطه ای روی سیستم عامل های 32 بیتی پشتیبانی نمی شوند. فقط کادر محدوده نمایش داده می شود.

افزایش حد وفاداری بصری ابرهای نقطه را بهبود می بخشد. پایین آوردن حد باعث بهبود عملکرد سیستم می شود.