دستور POINTCLOUDCACHESIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDCACHESIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

مقدار حافظه ذخیره شده برای نمایش ابرهای نقطه را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 512
0 مقدار حافظه ذخیره شده به طور خودکار بر اساس پیکربندی سیستم محاسبه می شود
1 تا 500 ذخیره 500 مگابایت
501 تا 32000 تعداد MB را برای رزرو مشخص می کند
توجه: ابرهای نقطه ای روی سیستم عامل های 32 بیتی پشتیبانی نمی شوند. فقط کادر محدوده نمایش داده می شود.