دستور PLOT- در اتوکد

-PLOT (فرمان)

ترسیم نقشه ، یک چاپگر یا پرونده در خط فرمان را ترسیم می کند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

پیکربندی طرح دقیق؟

تنظیم می کند که آیا قبل از چاپ نقشه ، چند تنظیمات اساسی را مشخص کنید یا تنظیمات پیشرفته تر را تغییر دهید .

خیر (پیکربندی دقیق نقشه)

نشان می دهد که شما یک پیکربندی دقیق نقشه برای این نقشه نمی خواهید و گزینه های سریعتر کمتری را نشان می دهد .

نام طرح
نام برگه مورد نظر برای ترسیم را مشخص می کند. وارد شوید ؟ برای نمایش لیستی از برگه ها.
نام تنظیم صفحه
تنظیم صفحه متفاوتی را برای استفاده در طرح مشخص می کند. وارد شوید ؟ برای نمایش لیستی از تنظیمات صفحه به نام.
نام دستگاه خروجی
نام دستگاه خروجی طرح را مشخص می کند.اگر نام دستگاه جدیدی را بدون پسوند وارد کنید ، برنامه فرض می کند که دستگاه یک فایل PC3 است ( فایل پیکربندی نقشه بردار نقشه بردار Autodesk آ® HDI). اگر هیچ پرونده PC3 یافت نشد ، برنامه برای چاپگر سیستم ویندوز با نام آن دستگاه جستجو می کند.
طرح را برای پرونده بنویسید؟

مشخص می کند که نقشه را ، به عنوان پیکربندی شده ، در یک پرونده ذخیره کنید.

 • بله . طرح را در یک پرونده ذخیره می کند.
 • شماره. طرح را به شکل دیگری از خروجی می فرستد.
 • نام فایل. نام پرونده مربوط به طرح نقشه را مشخص می کند.
تغییرات را در طرح ذخیره می کنید؟
مشخص کنید که آیا می خواهید تغییراتی که ایجاد کرده اید را ذخیره کنید.
ادامه با طرح؟
مشخص می کند که آیا می خواهید نقشه بکشید (بله) یا عملیات را لغو کنید (خیر).

بله (پیکربندی دقیق نقشه)

تنظیم دقیق صفحه برای برگه Model یا برگه طرح مورد نظر خود را مشخص می کند.

نام طرح
نام برگه مورد نظر برای ترسیم را مشخص می کند. وارد شوید ؟ برای نمایش لیستی از برگه ها.
نام دستگاه خروجی
نام دستگاه خروجی طرح را مشخص می کند.اگر نام دستگاه جدیدی را بدون پسوند وارد کنید ، برنامه فرض می کند که دستگاه یک فایل PC3 است ( فایل پیکربندی نقشه بردار نقشه بردار Autodesk آ® HDI). اگر هیچ پرونده PC3 یافت نشد ، برنامه برای چاپگر سیستم ویندوز با نام آن دستگاه جستجو می کند.
اندازه کاغذ
اندازه کاغذ را مشخص می کند. شما باید اندازه را دقیقاً مشخص کنید که توسط درایور پلاتر مشخص شده است. وارد شوید ؟ برای نمایش لیست اندازه کاغذ.
واحدهای کاغذی
استفاده از اینچ یا میلی متر برای اندازه کاغذ را مشخص می کند.
جهت گیری ترسیم

جهت گیری استفاده شده برای ترسیم نقشه را مشخص می کند.

 • پرتره . نقشه را ترسیم کرده و ترسیم می کنید تا لبه کوتاه کاغذ نمایانگر قسمت بالای صفحه باشد.
 • چشم انداز. نقشه را ترسیم کرده و ترسیم می کند به طوری که لبه طولانی کاغذ نمایانگر قسمت بالای صفحه است
توطئه وارونه؟
مشخص می کند که آیا نقاشی به صورت وارونه طراحی شده است.
مساحت قطعه

مشخص می کند که کدام قسمت از نقشه را ترسیم می کند.

 • نمایش دادن. بسته به اینکه کدام برگه را برای ترسیم انتخاب کنید ، نمایی را در نمای فعلی در تب Model یا نمای فعلی در طرح قرار دهید.
 • وسایل همه اشیاء را در نمای فعلی بجز اشیاء روی لایه های یخ زده ترسیم می کند. از یک برگه طرح ، تمام هندسه موجود در فضای کاغذ ترسیم شده است. این نقاشی ممکن است برای محاسبه مجدد وسایل قبل از طرح دوباره بازسازی شود .اگر وسایل نقاشی را با نمای چشم انداز فعال ترسیم کنید و موقعیت دوربین در محدوده نقاشی باشد ، این گزینه اثر مشابه گزینه Display دارد. (برای اتوکد LT کاربرد ندارد)
 • محدودیت ها (فقط در صورت انتخاب برگه Model موجود است) منطقه طراحی شده توسط محدوده شبکه را ترسیم می کند.
 • چیدمان. (فقط در صورت انتخاب برگه طرح بندی موجود است) همه چیز را در ناحیه قابل چاپ در اندازه کاغذ مشخص شده طرح ریزی می کنید ، با منشاء آن از 0/0 در طرح محاسبه می شود.
 • چشم انداز. (فقط درصورتی که نقاشی دارای نمای نامیده شده باشد) نمای را که قبلاً با دستور VIEW ذخیره شده است ، ترسیم می کند . از لیست ارائه شده می توانید نمای نامگذاری شده را انتخاب کنید.
 • پنجره هر بخشی از نقاشی که مشخص کرده اید را ترسیم کنید. این گزینه باعث می شود تا گوشه های پنجره ای که منطقه نقشه را مشخص می کند ، مشخص کنید.
مقیاس طرح
مقیاس طرح را برای خروجی محاسبه می کند.تنظیم مقیاس پیش فرض در هنگام ترسیم یک طرح 1: 1 است ، مگر اینکه تنظیمات را تغییر داده و ذخیره کرده باشید. تنظیم پیش فرض Fit هنگام ترسیم یک برگه Model است.

 • توطئه شده <واحد = واحدهای ترسیم. مقیاس نقشه را بر اساس اینچ یا میلی متر برای ترسیم واحدهایی که مشخص کرده اید محاسبه می کند. همچنین می توانید یک عدد واقعی را به عنوان کسری وارد کنید (برای مثال می توانید 1 = 2 یا .5 را وارد کنید).
 • مناسب. مقیاس را محاسبه می کند تا مساحت آن را روی صفحه کاغذ قرار دهید
طرح افست

فاصله بین ترسیم و لبه کاغذ را مشخص می کند.

 • X ، Y طرح افست طرح را در جهت X یا Y مشخص می کند.
 • مرکز طرح را روی کاغذ متمرکز می کند.
طرح با سبک های طرح؟
مشخص می کند که آیا با استفاده از سبک های طرح بکار رفته در اشیاء و در جدول سبک طرح ، نقشه بکشید.

 • آره. طرح هایی با استفاده از یک سبک طرح که شما مشخص کرده اید. کلیه تعاریف سبک با خصوصیات خاصیت خاص در جدول سبک طرح فعلی ذخیره می شوند و می توانند به هندسه وصل شوند. این تنظیم جایگزین نقشه قلم در نسخه های اولیه برنامه می شود.
 • شماره از سبک طرح استفاده نمی کند.
جدول جدول سبک
(در صورت موجود بودن طرح با سبک های طرح = بله) نام جدول طرح سبک را مشخص می کند. وارد شوید ؟ برای نمایش لیستی از سبک های طرح موجود.
طرح با خطوط خط؟

مشخص می کند آیا از طرح های خطوط تعیین شده در طرح استفاده می کنید یا خیر.

 • مقیاس های خط مقیاس با مقیاس طرح؟ (فقط درصورتی که از یک برگه طرح ترسیم کنید) در دسترس است. تعیین میزان استفاده از مقیاس طرح برای مقیاس های خطوط خط را تعیین می کند یا خیر .
تنظیم طرح سایه

(فقط در صورتی که برگه Model موجود باشد) استفاده از گزینه ترسیم سایه را مشخص می کند.

توجه: برای كنترل تنظیمات نقشه برداری سایه زاویه دید در یك برگه طرح ، هنگام ایجاد یك منظره از گزینه Shadeplot از دستور -vports استفاده كنید.
 • همانطور که نمایش داده می شود مشخص می کند که یک نمای فضای مدل به همان روشی که نمایش داده می شود ترسیم می شود. (موجود در اتوکد LT)
 • میراث Wireframe. مشخص می کند که نمای فضای مدل بدون در نظر گرفتن نمایشگر در قاب سیم ترسیم شده است. (موجود در اتوکد LT)
 • میراث پنهان مشخص می کند که یک نمای فضای مدل با خطوط پنهان صرف نظر از صفحه نمایش ترسیم شده است . (موجود در اتوکد LT)
 • سبک های بصری. صرفنظر از نمایشگر فعلی در منظر ، نمای فضای مدل را با سبک بصری مشخص شده بکار می برد . از شما خواسته می شود سبک بصری را مشخص کنید.
 • Visual Styles – Wireframe. صرفنظر از نحوه نمایش روی صفحه ، اشیاء را در قالب صفحه ترسیم می کند.
 • سبک های بصری – پنهان. بدون در نظر گرفتن نحوه نمایش اشیاء روی صفحه ، اشیاء با خطوط پنهان را جدا می کند.
 • سبک های بصری – واقع گرایانه. بدون در نظر گرفتن نحوه نمایش اشیاء روی صفحه ، اشیاء با سبک بصری واقع گرایانه را ترسیم می کند.
 • سبک های بصری – مفهومی. بدون توجه به نحوه نمایش اشیاء روی صفحه ، اشیاء با سبک بصری مفهومی را ترسیم می کند.
 • سبک های بصری – سایه دار. اشیاء با سبک بصری سایه دار را بدون توجه به نحوه نمایش اشیاء روی صفحه نمایش می دهد
 • سبک های بصری – سایه دار با لبه ها. بدون در نظر گرفتن نحوه نمایش اشیاء روی صفحه ، اشیاء با سبک بصری Shaded with Edges را ترسیم می کند
 • سبک های بصری – سایه های خاکستری. بدون در نظر گرفتن نحوه نمایش اشیاء روی صفحه ، اشیاء با سبک بصری سایه های خاکستری را اعمال می کند.
 • سبک های بصری – طراحی شده. اشیاء با سبک بصری Sketchy را صرف نظر از نحوه نمایش اشیاء روی صفحه نمایش می دهد.
 • Visual Styles – اشعه ایکس. اشیاء با سبک بصری اشعه ایکس را صرف نظر از نحوه نمایش اشیاء روی صفحه نمایش می دهد
 • ارائه شد مشخص می کند که توطئه های مشاهده فضای مدل بدون در نظر گرفتن نمایشگر ارائه می شوند.
طرح را برای پرونده بنویسید؟

تعیین تنظیم طرح ، به صورت پیکربندی شده ، روی یک پرونده.

 • بله . طرح را در یک پرونده ذخیره می کند.
 • شماره. طرح را به شکل دیگری از خروجی می فرستد.
 • نام فایل. نام پرونده مربوط به طرح نقشه را مشخص می کند.
تغییرات را در تنظیم صفحه ذخیره می کنید؟ یا کیفیت طرح سایه را تنظیم کنید؟

 • آره. تغییرات را در تنظیمات فعلی در کادر گفتگوی صفحه تنظیم می کند.
 • شماره را دور می اندازد تغییر می دهد.
 • کیفیت نقاط سفارشی در هر اینچ (DPI) را تنظیم می کند ، با این گزینه برای ذخیره آنها در تنظیم صفحه.
کیفیت طرح سایه
(در صورت تنظیم کیفیت طرح سایه = کیفیت) کیفیت ارائه نقشه ترسیم شده را تنظیم می کند.

 • پیش نویس. نمایشگرهای فضای مدل رندر شده و سایه دار را تنظیم می کند تا به عنوان سیم فریم ترسیم شود.
 • پیش نمایش. نمای فضای مدل رندر شده و سایه دار را تنظیم می کند تا در یک چهارم وضوح دستگاه فعلی تا حداکثر 150 dpi ترسیم شوند .
 • معمولی. نمای فضای مدل رندر شده و سایه دار را تنظیم می کند تا در نیمی از وضوح دستگاه فعلی تا حداکثر 300 dpi ترسیم شود .
 • ارائه. نمای فضای مدل رندر شده و سایه دار را تنظیم می کند تا در وضوح فعلی دستگاه ، حداکثر 600 dpi ترسیم شود .
 • بیشترین. نمایشگرهای فضای مدل رندر شده و سایه دار را تنظیم می کند تا در حداکثر وضوح دستگاه فعلی رسم شوند .
 • سفارشی. نمایشگرهای فضای مدل رندر شده و سایه دار را تنظیم می کند تا در تنظیم وضوح تصویری که در تنظیمات DPI مشخص می کنید ، تا وضوح دستگاه فعلی ترسیم شود .
DPI
(در صورت دسترسی به سایه طرح سایه = سفارشی) نقاط حداکثر در هر اینچ را برای نمایش های سایه دار و ارائه شده ، تا حداکثر رزولوشن دستگاه نقشه برداری فعلی مشخص می کند.
ادامه با طرح؟
مشخص می کند که آیا می خواهید نقشه را ترسیم کنید یا عملیات را لغو کنید.

-PLOT (Command)

Plots a drawing to a plotter, printer, or file in the command line.

The following prompts are displayed.

Detailed plot configuration?

Sets whether you specify a few basic settings before printing your drawing or change
more advanced settings.

No (Detailed plot configuration)

Indicates that you do not want a detailed plot configuration for this plot and displays
fewer prompt options.

Layout name
Specifies the name of the tab you want to plot. Enter ? to display a list of tabs.
Page setup name
Specifies a different page setup to use for the plot. Enter ? to display a list of named page setups.
Output device name

Specifies the name of the output device for the plot.

If you enter a new device name without an extension, the program assumes that the
device is a PC3 file (Autodesk آ® HDI plotter configuration file). If no PC3 file is found, the program searches for
a Windows system printer with that device name.

Write plot to a file?

Specifies whether to save the plot, as configured, to a file.

 • Yes. Saves the plot to a file.
 • No. Sends the plot to some other form of output.
 • File name. Specifies the file name for the plot file.
Save changes to layout?
Specify whether you want to save the changes you’ve made.
Proceed with plot?
Specifies whether you want to plot the drawing (Yes) or cancel the operation (No).

Yes (Detailed plot configuration)

Specifies detailed page setup for the Model tab or layout tab you are plotting.

Layout name
Specifies the name of the tab you want to plot. Enter ? to display a list of tabs.
Output device name

Specifies the name of the output device for the plot.

If you enter a new device name without an extension, the program assumes that the
device is a PC3 file (Autodesk آ® HDI plotter configuration file). If no PC3 file is found, the program searches for
a Windows system printer with that device name.

Paper size
Specifies the size of the paper. You must specify the size exactly as it is defined
by the plotter driver. Enter ? to display the list of paper sizes.
Paper units
Specifies whether to use inches or millimeters for the paper size.
Drawing orientation

Specifies the orientation used to plot the drawing.

 • Portrait. Orients and plots the drawing so that the short edge of the paper represents the
  top of the page.
 • Landscape. Orients and plots the drawing so that the long edge of the paper represents the top
  of the page
Plot upside down?
Specifies whether the drawing is plotted upside-down.
Plot area

Specifies which part of the drawing to plot.

 • Display. Plots the view in the current viewport on the Model tab or the current view in the
  layout, depending on which tab you select to plot.
 • Extents. Plots all of the objects in the current viewport, except objects on frozen layers.
  From a layout tab, all the geometry in paper space is plotted. The drawing may be
  regenerated to recalculate the extents before plotting.If you plot the drawing’s extents with a perspective view active and the camera position
  is within the drawing extents, this option has the same effect as the Display option.
  (Not applicable to AutoCAD LT)
 • Limits. (Available only when the Model tab is selected) Plots the drawing area defined by
  the grid limits.
 • Layout.(Available only when a layout tab is selected ) Plots everything within the printable
  area of the specified paper size, with the origin calculated from 0,0 in the layout.
 • View. (Available only if the drawing has named views) Plots a view saved previously with
  the VIEW command. You can select a named view from the list provided.
 • Window. Plots any portion of the drawing you specify. This option prompts you to specify the
  corners of a window that defines the plot area.
Plot scale

Calculates the plot scale for the output.

The default scale setting is 1:1 when plotting a layout, unless you have modified
and saved the setting. The default setting is Fit when plotting a Model tab.

 • Plotted <units = Drawing units. Calculates the plot scale based on the inches or millimeters to drawing units that
  you specify. You can also enter a real number as a fraction (for example, you can
  enter 1=2 or .5).
 • Fit. Calculates the scale to fit the area on the sheet of paper
Plot offset

Specifies the distance between the drawing and the edge of the paper.

 • X,Y. Specifies the plot offset in the X or Y direction.
 • Center. Centers the plot on the paper.
Plot with plot styles?
Specifies whether to plot using the plot styles applied to objects and defined in
the plot style table.

 • Yes. Plots using a plot style you specify. All style definitions with different property
  characteristics are stored in the current plot style table and can be attached to
  the geometry. This setting replaces pen mapping in earlier versions of the program.
 • No. Does not use a plot style.
Plot style table name
(Available if Plot with plot styles = Yes) Specifies a plot style table name. Enter
? to display a list of available plot styles.
Plot with lineweights?

Specifies whether to use assigned lineweights in the plot.

 • Scale lineweights with plot scale? (Available only if you plot from a layout tab). Specifies whether to use plot scale
  to scale lineweights.
Shade plot setting

(Available only if the Model tab is current) Specifies use of a shade plot option.

NOTE:To control shaded plotting settings of viewports in a layout tab, use the Shadeplot
option of the -vports command when you create a viewport.
 • As Displayed. Specifies that a model space view is plotted the same way it is displayed. (Available
  in AutoCAD LT)
 • Legacy Wireframe. Specifies that a model space view is plotted in wireframe regardless of display.
  (Available in AutoCAD LT)
 • Legacy Hidden. Specifies that a model space view is plotted with hidden lines removed regardless
  of display. (Available in AutoCAD LT)
 • Visual styles. Plots a model space view with the specified visual style applied regardless of the
  current display in the viewport. You are prompted to specify a visual style.
 • Visual Styles – Wireframe. Plots objects in wireframe regardless of the way they are displayed on the screen.
 • Visual Styles – Hidden. Plots objects with hidden lines removed regardless of the way the objects are displayed
  on the screen.
 • Visual Styles – Realistic. Plots objects with the Realistic visual style applied regardless of the way the objects
  are displayed on the screen.
 • Visual Styles – Conceptual. Plots objects with the Conceptual visual style applied regardless of the way the
  objects are displayed on the screen.
 • Visual Styles – Shaded. Plots objects with Shaded visual style applied regardless of the way the objects
  are displayed on the screen
 • Visual Styles – Shaded with Edges. Plots objects with Shaded with Edges visual style applied regardless of the way the
  objects are displayed on the screen
 • Visual Styles – Shades of Gray. Plots objects with Shades of Gray visual style applied regardless of the way the
  objects are displayed on the screen.
 • Visual Styles – Sketchy. Plots objects with Sketchy visual style applied regardless of the way the objects
  are displayed on the screen.
 • Visual Styles – X-ray. Plots objects with x-ray visual style applied regardless of the way the objects are
  displayed on the screen
 • Rendered. Specifies that model space view plots are rendered regardless of display.
Write plot to a file?

Specifies whether to set the plot, as configured, to a file.

 • Yes. Saves the plot to a file.
 • No. Sends the plot to some other form of output.
 • File name. Specifies the file name for the plot file.
Save changes to a page setup? Or set shade plot quality?

 • Yes. Saves changes to current settings in the Page Setup dialog box.
 • No. Discards changes.
 • Quality. Specifies custom dots per inch (DPI) settings, with the option to save them to the
  page setup.
Shade plot quality
(Available if Set shade plot quality = Quality) Sets the render quality of the plotted
drawing.

 • Draft. Sets rendered and shaded model space views to be plotted as wireframe.
 • Preview. Sets rendered and shaded model space views to be plotted at one quarter of the current
  device resolution, to a maximum of 150 dpi.
 • Normal. Sets rendered and shaded model space views to be plotted at one half of the current
  device resolution, to a maximum of 300 dpi.
 • Presentation. Sets rendered and shaded model space views to be plotted at the current device resolution,
  to a maximum of 600 dpi.
 • Maximum. Sets rendered and shaded model space views to be plotted at the current device resolution
  with no maximum.
 • Custom. Sets rendered and shaded model space views to be plotted at the resolution setting
  that you specify in the DPI setting, up to the current device resolution.
DPI
(Available if Shade plot quality = Custom) Specifies the dots per inch for shaded
and rendered views, up to the maximum resolution of the current plotting device.
Proceed with plot?
Specifies whether you want to plot the drawing or cancel the operation.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − شش =