دستور PICKBOX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PICKBOX (متغیر سیستم) در اتوکد

ارتفاع هدف انتخاب شی را در پیکسل ها تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3
توجه: وقتی PICKBOX روی 0 تنظیم شده است ، پیش نمایش انتخاب اشیاء در دسترس نیست.