دستور PEDITACCEPT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PEDITACCEPT (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام استفاده از PEDIT ، اشیاء انتخاب شده را به صورت خودکار و بدون علامت به polylines تبدیل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

اعلانی را نشان می دهد که شما می توانید اشیاء انتخاب شده را به polylines تبدیل کنید

1

بدون اطلاع سریع اشیاء انتخاب شده را به polylines تبدیل می کند