دستور PARTIALOAD در اتوکد

PARTIALOAD (فرمان)

هندسه اضافی را به یک نقط opened باز باز می کند. کادر گفتگوی Partial Load نمایش داده می شود. PARTIALOAD فقط در یک نقط part باز قابل استفاده است. برای باز کردن بخشی از نقاشی ، از OPEN استفاده کرده و Partial Open را در کادر گفتگوی Select File (جعبه گفتگوی انتخاب فایل استاندارد) انتخاب کنید. اطلاعاتی که با استفاده از PARTIALOAD در پرونده بارگذاری شده باشد ، حتی با UNDO قابل بارگیری نیست.

PARTIALOAD (Command)

Loads additional geometry into a partially opened drawing.

The Partial Load dialog box is displayed. PARTIALOAD can be used only in a partially
open drawing. To partially open a drawing, use OPEN and choose Partial Open in the
Select File dialog box (a standard file selection dialog box). Any information that
is loaded into the file using PARTIALOAD cannot be unloaded, not even with UNDO.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *