دستور NAVVCUBEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVVCUBEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

در صورت غیرفعال بودن ، کدورت ابزار ViewCube را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 50

مقادیر معتبر از 0 تا 100 درصد است. وقتی روی 100 تنظیم شود ، ViewCube در برابر پنجره رسم کاملاً مات ظاهر می شود و تمام اشیاء زیر آن را در منظره مشاهده می کند. هنگامی که روی کمتر از 100 تنظیم شود ، ViewCube به پنجره نقشه محو می شود ، که باعث می شود اشیاء موجود در زیر آن مبهم تر به نظر برسند. اگر روی 0 تنظیم شود ، ViewCube در منظره نمایش داده نمی شود مگر اینکه مکان نما روی قسمت بالای مکان ViewCube قرار بگیرد.