دستور NAVSWHEELOPACITYMINI (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVSWHEELOPACITYMINI (متغیر سیستم) در اتوکد

کدورت مینی SteeringWheels را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 50

مقادیر معتبر از 25 تا 90 درصد است. وقتی روی 90 تنظیم شود ، مینی چرخ ها تقریباً کاملاً مبهم در برابر پنجره ترسیم ظاهر می شوند و نمای اشیاء زیر چرخ را مبهم می کنند. با تنظیم کمتر از 90 ، به نظر می رسد چرخ های مینی در پنجره ترسیم محو می شوند ، که باعث می شود اشیاء زیر چرخ کمتر مبهم به نظر برسند.