دستور MYDOCUMENTSPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MYDOCUMENTSPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیر کامل پوشه My Document را برای کاربر موجود در آن ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: متفاوت است