دستور MTJIGSTRING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MTJIGSTRING (متغیر سیستم) در اتوکد

با شروع دستور MTEXT ، محتوای متن نمونه نمایش داده شده در مکان نما را تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: “abc”

رشته متن در اندازه متن و قلم فعلی نمایش داده می شود. می توانید هر رشته تا ده حرف یا عدد را وارد کنید یا یک دوره (.) را وارد کنید تا هیچ نمونه نمونه ای نمایش داده نشود.