دستور MIGRATEMATERIALS در اتوکد

۰ / ۰

مهاجران (فرمان)

هر نوع مواد میراث را در Palettes Tool می یابد و آنها را به نوع عمومی تبدیل می کند. مواد میراث موجود در پالت های ابزار شما را می توان به مواد نوع عمومی تبدیل کرد. تمام مواد تبدیل شده در مرورگر مواد به کتابخانه اضافه می شوند.

توجه: هر کتابخانه ای که با استفاده از MIGRATEMATERIALS ایجاد شده است در اسناد و تنظیمات </ نام کاربر / داده های برنامه / Autodesk / <productname / enu / پشتیبانی است .

MIGRATEMATERIALS (Command)

Finds any legacy materials in Tool Palettes and converts them to generic type.

The legacy materials in your tool palettes can be converted to generic type materials.
All converted materials are added to the library in the Materials Browser.

NOTE:Any library created using MIGRATEMATERIALS is in Documents and Settings/<username/Application Data/Autodesk/<productname/enu/Support.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code