لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MATERIALSCLOSE در اتوکد

MATERIALSCLOSE (فرمان)

مرورگر مواد را می بندد. می توانید مرورگر مواد را با MATBROWSEROPEN مجدداً باز کنید.

MATERIALSCLOSE (Command)

Closes the Materials Browser.

You can reopen the Materials Browser with MATBROWSEROPEN.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.