لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MATEDITORCLOSE در اتوکد

MATEDITORCLOSE (فرمان)

ویرایشگر مواد را می بندد. این دستور ویرایشگر مواد را می بندد.

MATEDITORCLOSE (Command)

Closes the Materials Editor.

This command closes the Materials Editor.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.