لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MATBROWSERCLOSE در اتوکد

MATBROWSERCLOSE (فرمان)

مرورگر مواد را می بندد.

علامت

می توانید مرورگر مواد را با MATBROWSEROPEN مجدداً باز کنید.

MATBROWSERCLOSE (Command)

Closes the Materials Browser.

Find

You can reopen the Materials Browser with MATBROWSEROPEN.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.