دستور LWEIGHT در اتوکد

LWEIGHT (فرمان)

گزینه های فعلی وزن ، خط نمایش خط و واحدهای وزنی خط را تنظیم می کند.

علامت

کادر گفتگوی تنظیمات Lineweight نمایش داده می شود. اگر -LWEIGHT را در خط فرمان وارد کنید ، گزینه ها نمایش داده می شوند.

LWEIGHT (Command)

Sets the current lineweight, lineweight display options, and lineweight units.

Find

The Lineweight Settings dialog box is displayed.

If you enter -LWEIGHT at the Command prompt, options are displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *