لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LSP در اتوکد

LSP (ابزار اکسپرس)

لیستی از تمام دستورات ، عملکردها و متغیرهای موجود در AutoLISP را نشان می دهد. LSP را در قسمت Command وارد کنید تا اعلان زیر را نمایش دهید:

گزینه ای را وارد کنید [؟ / Commands / Functions / Variables / Load]: یک گزینه را مشخص کنید

گزینه ها

? غیر کاربردی
دستورات تمام دستورات تعریف شده با AutoLISP را لیست می کند
کارکرد تمام توابع AutoLISP را لیست می کند
متغیرها تمام متغیرهای تعریف شده AutoLISP را لیست می کند
بار کادر گفتگوی APPLOAD را نمایش می دهد

فایل

acetutil.fas

LSP (Express Tool)

Displays a list of all available AutoLISP commands, functions, and variables.

Enter LSP at the Command prompt to display the following prompt:

Enter an option [?/Commands/Functions/Variables/Load]: Specify an option

Options

? Non-functional
Commands Lists all commands defined with AutoLISP
Functions Lists all AutoLISP functions
Variables Lists all AutoLISP defined variables
Load Displays the APPLOAD dialog box

File

acetutil.fas

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.