لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOGFILEOFF در اتوکد

LOGFILEOFF (فرمان)

پرونده ثبت تاریخچه فرمان را که توسط LOGFILEON باز شده است می بندد. برنامه ضبط محتوای پنجره متن را متوقف می کند و پرونده log را می بندد. هر نقاشی یک پرونده log (با پسوند .log ) را ذخیره می کند که ممکن است نیاز به حذف دوره ای داشته باشد زیرا تعداد پرونده های ورود به سیستم همچنان رو به رشد است. همچنین می توانید فایل log را با دستور OPTIONS کنترل کنید. از کادر نگهداري يك Log File در زبانه Open و Save در کادر محاوره اي Options ، براي خاموش و روشن كردن پرونده log استفاده كنيد. از تب Files برای تغییر محل پرونده log استفاده کنید.

LOGFILEOFF (Command)

Closes the command history log file opened by LOGFILEON.

The program stops recording the text window contents and closes the log file.

Each drawing saves a log file (with the extension .log) that may need periodic deletion as the number of log files continues to grow.

You can also control the log file with the OPTIONS command. Use the Maintain a Log
File option on the Open and Save tab in the Options dialog box to turn the log file
off and on. Use the Files tab to change the location of the log file.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.