لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOCKUI (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOCKUI (متغیر سیستم) در اتوکد

مکان و اندازه پانل های نوار ابزار و پنجره های قابل حمل مانند DesignCenter و پالت Properties را قفل می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

روی نماد قفل در نوار وضعیت کلیک کنید تا بتوانید عناصر رابط کاربری مشخص قفل شده را کنترل کنید. این امر در مورد همه عناصر رابط کاربری انتخاب شده در منوی فلش یا راست کلیک اعمال می شود.

نوار ابزار و پنجره های قفل شده هنوز هم می توانند باز و بسته شوند. برای باز کردن قفل آنها به طور موقت ، Ctrl را نگه دارید.

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

نوار ابزار ، پانل و ویندوز قفل نشده است

1

نوار ابزار و پانل قفل شده است

2

ویندوز متصل یا لنگر بسته شده است

4

نوار ابزار و پانل قفل شده است

8

پنجره های شناور قفل شده اند