لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYULK در اتوکد

LAYULK (فرمان)

لایه شیء انتخاب را باز می کند.

علامت

وقتی مکان نما را روی اشیاء روی لایه های قفل شده تغییر می دهید ، نماد قفل شده نمایش داده می شود.

می توانید یک شیء را روی یک لایه قفل شده انتخاب کنید و بدون مشخص کردن نام لایه آن لایه را باز کنید. اشیاء روی لایه های باز نشده می توانند انتخاب و اصلاح شوند.

با اجرای دستور اعلان زیر نمایش داده می شود

یک شیء روی لایه را برای باز کردن قفل انتخاب کنید
لایه شیئی را که انتخاب می کنید باز کنید.

LAYULK (Command)

Unlocks the layer of a selected object.

Find

When you move the cursor over objects on locked layers, the locked icon is displayed.

You can select an object on a locked layer and unlock that layer without specifying
the name of the layer. Objects on unlocked layers can be selected and modified.

The following prompt is displayed

Select an object on the layer to be unlocked
Unlocks the layer of the object you select.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.