لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYEREVALCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LAYEREVALCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

لیست فیلتر جدید Layer Unreconciled را در Layer Properties Manager کنترل می کند ، که برای لایه های جدید ارزیابی می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

این متغیر سیستم همچنین در نمایش یا عدم اطلاع رسانی لایه جدید تأثیر می گذارد.

0

ارزیابی و اطلاع رسانی لایه های جدید را خاموش می کند

1

با استفاده از تنظیمات LAYEREVAL ، ارزیابی لایه های جدید را روشن می کند

توجه: اگر متغیر سیستم LAYEREVALCTL روی 0 تنظیم شده باشد ، تنظیمات LAYEREVAL و LAYERNOTIFY نادیده گرفته می شوند.