لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LAYDEL- در اتوکد

-LAYDEL (فرمان)

در خط فرمان ، تمام اشیاء را روی یک لایه حذف کرده و لایه را تمیز می کند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

شیء را روی لایه انتخاب کنید تا حذف شود

یک شیء را روی لایه ای که می خواهید حذف کنید مشخص می کند.

  • واگرد انتخاب قبلی را پاک می کند.
نام

نام یک لایه را برای حذف وارد کنید.

  • ؟ . لایه های موجود را لیست می کند.

-LAYDEL (Command)

At the Command prompt, deletes all objects on a layer and purges the layer.

The following prompts are displayed.

Select object on layer to delete

Specifies an object on a layer you want to delete.

  • Undo. Clears the previous selection.
Name

Enter the name of a layer to delete.

  • ? . Lists the available layers.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *