لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LARGEOBJECTSUPPORT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LARGEOBJECTSUPPORT (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام باز کردن و ذخیره نقشه ها ، محدودیت اندازه را برای اشیاء بزرگ کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: 0

اگر با اشیاء بسیار بزرگ کار می کنید ، این حد مرتبط است ، و باید نقشه ها را با قالب قبلی ذخیره کنید.

0

از محدودیت های اندازه جسم میراث از محصولات مبتنی بر اتوکد 2009 استفاده کنید و قبل از آن: 256 مگابایت اندازه بدون فشرده سازی را برای هر یک از اجسام در یک نقاشی استفاده کنید

1

از محدودیت های اندازه شیء مبتنی بر اتوکد 2010 استفاده کنید: 4 گیگابایت اندازه فشرده نشده برای هر یک از اشیاء در یک نقاشی