لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور INTERSECTIONDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INTERSECTIONDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

وقتی سبک بصری روی 2D Wireframe تنظیم شده است ، نمایش پلی اتیلن ها را در تقاطع سطوح سه بعدی کنترل می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

صفحه نمایش قطب های تقاطع را خاموش می کند

بر

صفحه نمایش پلین های تقاطع را روشن می کند

هنگامی که از دستور HIDE استفاده می شود یا دستور SHADEMODE روی Hidden استفاده می شود ، یک پلی لاین تقاطع در تقاطع چهره به چهره سطوح سه بعدی نمایش می دهد.

تنظیمات INTERSECTIONDISPLAY را می توان در کادر گفتگوی تنظیمات خط پنهان ، منطقه تقاطع صورت ، کادر انتخاب نمایشگر تقاطع ها تنظیم کرد.