لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور IGESEXPORT در اتوکد

IGESEXPORT (فرمان)

اشیاء انتخاب شده را در ترسیم فعلی در پرونده IGES جدید (* .igs ، * .iges) ذخیره می کند.

کادر گفتگوی Export File (کادر محاوره ای انتخاب پرونده) را نشان می دهد تا بتوانید نام IGES را ببینید و مسیر آن را مشخص کنید. پس از آن باید تعیین کنید که چه اشیایی را برای صادرات تعیین کنید . پس از اتمام پردازش ، حباب اعلان نمایش داده می شود.

IGESEXPORT (Command)

Saves selected objects in the current drawing to a new IGES (*.igs, *.iges) file.

Displays the Export File dialog box (a standard file selection dialog box) to enable
you to name the IGES file and specify the path to it. Thereafter you must specify
what objects to export.

Once processing is complete, a notification bubble is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.