لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GTLOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GTLOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام انتخاب اشیاء قبل از شروع یک دستور در یک منظره با یک سبک بصری سه بعدی ، مکان اولیه گیممو 3D Move ، 3D Rotate یا 3D Scale را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0

gizmo 3D Move ، 3D Rotate یا 3D Scale را در همان مکان با نماد UCS قرار دهید. جهت گیری gizmo با UCS فعلی مطابقت دارد.

1

gizmo 3D Move ، 3D Rotate یا 3D Scale را در مرکز هندسی مجموعه انتخاب قرار دهید.

این متغیر سیستم روی نمایشگر gizmos 3D Move ، 3D Rotate و 3D Scale تأثیر می گذارد. قبلاً Gizmos به عنوان “ابزار دستی” شناخته می شد.