لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPMULTIFUNCTIONAL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPMULTIFUNCTIONAL (متغیر سیستم) در اتوکد

روشهای دسترسی گزینه های گرفتن چند منظوره را مشخص می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3

0

گزینه های گرفتن چند منظوره در دسترس نیست

1

گزینه های گرفتن چند منظوره با فشار دادن Ctrl برای تغییر رفتار گرفتن (Ctrl-دوچرخه سواری) قابل دسترسی است
2 گزینه های گرفتن چند منظوره را می توان از طریق منوی گرفتن که هنگام حرکت روی صفحه می توانید نمایش داده شود ، دسترسی پیدا کرد
3 گزینه های گرفتن چند منظوره با هر دو Ctrl-دوچرخه سواری و منوی گرفتن قابل دسترسی است