لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRAPHICSCONFIG در اتوکد

GRAPHICSCONFIG (فرمان)

شتاب سخت افزاری را روشن یا خاموش تنظیم کرده و امکان دسترسی به گزینه های عملکرد نمایش را فراهم می کند. کادر گفتگوی عملکرد نمودار را نشان می دهد. اگر در دستور کار -GRAPHICSCONFIG را وارد کنید ، گزینه های بیشتری نمایش داده می شود.

GRAPHICSCONFIG (Command)

Sets hardware acceleration on or off and provides access to display performance options.

Displays the Graphics Performance dialog box.

If you enter -GRAPHICSCONFIG at the Command prompt, more options are displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.