لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GLUE در اتوکد

GLUE (دستور)

با استفاده از چسب BIM 360 مدل ها را با تیم پروژه خود به اشتراک بگذارید. برای هماهنگی مدل های اتوکد با سایر مدل ها در BIM 360 Glue ، باید از برنامه افزودنی BIM 360 برای اتوکد استفاده کنید تا مدل های اتوکد را در ابر BIM 360 به اشتراک بگذارید.

GLUE (Command)

Share models with your project team using BIM 360 Glue.

To coordinate AutoCAD models with other models in BIM 360 Glue, you must use the BIM
360 Add-in app for AutoCAD to share AutoCAD models to the BIM 360 cloud.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.