لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GCPARALLEL در اتوکد

GCPARALLEL (فرمان)

خطوط انتخاب شده را به موازات یکدیگر قرار می دهد.

علامت

این دستور معادل گزینه Parallel در GEOMCONSTRAINT است.

در زیر موارد و اشیاء محدودیت معتبر وجود دارد:

  • خط
  • قطعه پلی لاین
  • بیضوی
  • متن چند خطی

GCPARALLEL (Command)

Causes selected lines to lie parallel to each other.

Find

This command is equivalent to the Parallel option in GEOMCONSTRAINT.

Following are the valid constraint objects and points:

  • Line
  • Polyline segment
  • Ellipse
  • Multiline text

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *