لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GCEQUAL در اتوکد

GCEQUAL (فرمان)

قوس ها و دایره های انتخاب شده را در همان شعاع یا خطوط انتخاب شده به طول یکسان تغییر می دهد .

علامت

این دستور معادل گزینه Equal در GEOMCONSTRAINT است.

در زیر موارد و اشیاء محدودیت معتبر وجود دارد:

  • خط
  • قطعه پلی لاین
  • دایره
  • قوس
  • قوس پلی لاین

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

هدف – شی

یک شی را برای محدود کردن انتخاب می کند.

شیء اول

اولین شی را که محدودیت دارد انتخاب می کند.

شیء دوم

شیء دوم را انتخاب می کند که با شیء اول برابر شود.

چندگانه

اشیاء متوالی را انتخاب می کند که با شیء اول برابر شوند.

GCEQUAL (Command)

Resizes selected arcs and circles to the same radius, or selected lines to the same
length.

Find

This command is equivalent to the Equal option in GEOMCONSTRAINT.

Following are the valid constraint objects and points:

  • Line
  • Polyline segment
  • Circle
  • Arc
  • Polyline arc

The following prompts are displayed.

Object

Selects an object to be constrained.

First object

Selects the first object to be constrained.

Second object

Selects the second object to be made equal with the first object.

Multiple

Picks successive objects to be made equal with the first object.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *