لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GCCOLLINEAR در اتوکد

GCCOLLINEAR (فرمان)

باعث می شود دو یا چند بخش خط دراز بکشند.

علامت

این دستور معادل گزینه Collinear در GEOMCONSTRAINT است.

در زیر موارد و اشیاء محدودیت معتبر وجود دارد:

  • خط
  • قطعه پلی لاین
  • بیضوی
  • متن چند خطی

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

هدف – شی

یک شی را برای محدود کردن انتخاب می کند.

شیء اول

اولین شی را که محدودیت دارد انتخاب می کند.

شیء دوم

شیء دوم را محدود می کند.

چندگانه

نقاط پیاپی یا اشیاء را انتخاب می کند که با اولین شی به صورت خطی ساخته شوند.

GCCOLLINEAR (Command)

Causes two or more line segments to lie along the same line.

Find

This command is equivalent to the Collinear option in GEOMCONSTRAINT.

Following are the valid constraint objects and points:

  • Line
  • Polyline segment
  • Ellipse
  • Multiline text

The following prompts are displayed.

Object

Selects an object to be constrained.

First object

Selects the first object to be constrained.

Second object

Selects the second object to be constrained.

Multiple

Picks successive points or objects to be made collinear with the first object.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *