لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FIND در اتوکد

یافتن (فرمان)

متنی را که مشخص کرده اید پیدا می کند و می تواند اختیاری آن را با متن دیگر جایگزین کند.

علامت

کادر گفتگوی Find and Replace نمایش داده می شود.

FIND (Command)

Finds the text that you specify, and can optionally replace it with other text.

Find

The Find and Replace dialog box is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.