لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FILTER در اتوکد

FILTER (فرمان)

لیستی از الزامات را ایجاد می کند که یک شیء باید آن را ملاقات کند تا در یک مجموعه انتخاب گنجانده شود .

کادر گفتگوی Object Selection Filters نمایش داده می شود.

FILTER (Command)

Creates a list of requirements that an object must meet to be included in a selection
set.

The Object Selection Filters dialog box is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.