دستور FILEDIA (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FILEDIA (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش کادرهای گفتگوی ناوبری پرونده را سرکوب می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 کادرهای گفتگو نمایش نمی دهد. شما هنوز هم می توانید با وارد کردن یک tilde (prom) در پاسخ به دستور فرمان ، کادر گفتگوی فایل را درخواست کنید.
1 کادرهای گفتگو را نمایش می دهد. اما اگر یک اسکریپت فعال باشد ، اعلان معمولی نمایش داده می شود.

اگر برنامه AutoLISP یا ObjectARX is فعال باشد ، نشانگرها نمایش داده می شوند. (برای اتوکد LT کاربرد ندارد.)

توجه: اجرای اسكریپت ها ممكن است جعبه گفتگوی ناوبری فایل را به طور موقت پنهان كند.