لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FACETRES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETRES (متغیر سیستم) در اتوکد

صافی اشیاء سایه دار و رندر شده را با خطوط پنهان برداشته می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.5000

مقادیر معتبر از 0.01 تا 10.0 است.

3DDWFPREC جایگزین FACETRES در کنترل دقیق پرونده های 3D DWF منتشر شده است. هنگامی که از دستور 3DPRINT استفاده می کنید ، متغیر سیستم FACTRES روی 10 تنظیم شده است. (برای AutoCAD LT کاربرد ندارد. این متغیر سیستم فقط در AutoCAD LT برای کمک به نمایش اشیاء سه بعدی ایجاد شده در سایر محصولات مانند اتوکد ارائه شده است.)

توجه: با شروع محصولات اتوکد 2016 ، این متغیر سیستم در هنگام ارائه ، روی محاسبه سایه ها تأثیر می گذارد.