لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FACETERDEVNORMAL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETERDEVNORMAL (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر زاویه بین سطح مشبک معمولی و مشبک را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 40

این تنظیمات روی مشی که با استفاده از دستور MESHSMOOTH از شیء دیگری تبدیل شده است تأثیر می گذارد. این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه‌های مش تنظیم شود.

از این تنظیم برای حفظ قوام بینایی بین اشیاء مش که دارای شکل یکسان هستند اما اندازه های مختلف دارند استفاده کنید. شما می توانید هر عدد غیر منفی را بین 0 (صفر) و 180 وارد کنید. کاهش مقدار باعث افزایش تراکم در مناطقی از خمیدگی بالا می شود و تراکم را در نواحی مسطح کاهش می دهد.

کاهش مقدار ممکن است اندازه پرونده نقشه را افزایش دهد و باید برای اشیاء بزرگتر با تنظیمات بالا FACETERDEVSURFACE ذخیره شود. از پایین آمدن این مقدار برای اشیاء با جزئیات کوچک مانند سوراخ یا فیله خودداری کنید.

توجه: مقدار اين متغير سيستم مقداري را براي اشياء بدون نرمي نشان مي دهد.