لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EXTNAMES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXTNAMES (متغیر سیستم) در اتوکد

پارامترهای مربوط به نام های شیء نامگذاری شده (مانند بلوک ها ، لاینت ها و لایه ها) که در جداول تعریف ذخیره شده است را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

با استفاده از انتشار 14 پارامتر ، که نام ها را به طول 31 کاراکتر محدود می کند. نام ها می توانند شامل حروف A تا Z ، اعداد 0 تا 9 ، و علامت های مخصوص دلار ($) ، تأکید (_) و hyphen (-) باشند.

1

از پارامترهای نسخه 2000 (و بعد از آن) استفاده می کند. نام ها می توانند حداکثر تا 255 نویسه داشته باشند و می توانند شامل حروف A تا Z ، اعداد 0 تا 9 ، فاصله ها و هر شخصیت ویژه ای باشند که توسط سیستم عامل و محصول برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد.