لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EXTERNALREFERENCES در اتوکد

خارق العاده (فرمان)

پالت مراجع خارجی را باز می کند.

علامت

پالت External References نمایش داده می شود

توجه: متغیر سیستم FILEDIA هنگام پیوست کردن پرونده ها از پالت مراجع خارجی نادیده گرفته می شود .

EXTERNALREFERENCES (Command)

Opens the External References palette.

Find

The External References palette is displayed

NOTE:The FILEDIA system variable is ignored when you attach files from the External References
palette.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.