دستور EXPORT در اتوکد

 

صادرات (فرمان)

در اشیاء در یک شکل با فرمت فایل دیگر ذخیره می کند.

 علامت

کادر گفتگوی Export Data (جعبه گفتگوی انتخاب فایل استاندارد) نمایش داده می شود. اگر فرمت پرونده مورد نیاز خود را در لیست کشویی Files of Type مشاهده نمی کنید ، دستور PLOT را برای انواع دیگر پرونده ها از جمله PDF نیز بررسی کنید.

توجه: کادر گفتگوی Export Data آخرین انتخاب فرمت فایل استفاده شده را ضبط می کند و آن را برای استفاده در طول جلسه نقاشی فعلی و بین جلسات ترسیم ذخیره می کند.

انواع خروجی زیر موجود است:

قالب شرح فرمان مرتبط در اتوکد LT؟
۳D DWF ( * .dwf ) ۳D DWFx ( * .dwfx ) قالب وب طراحی خودکار ۳DDWF نه
ACIS ( * .sat ) پرونده شیء جامد ACIS حمله نه
Bitmap ( * .bmp ) فایل بیت مپ مستقل از دستگاه BMPOUT آره
مسدود کردن ( * .dwg ) پرونده ترسیم WBLOCK آره
عصاره DXX ( * .dxx ) عصاره پرونده DXF ¢ “ پرونده ATTEXT نه
محصور شده PS ( * .eps ) پرونده PostScript محصور شده است بیرون انداختن آره
IGES ( * .iges؛ * .igs ) پرونده های IGES IGESEXPORT نه
پرونده های FBX ( * .fbx ) پرونده های Autodesk® FBX FBXEXPORT نه
چاپ سنگی ( * .stl ) پرونده استریولیتوگرافی جسم جامد STLOUT نه
استعاره ( * .wmf ) مایکروسافت ویندوز آ® متافایل WMFOUT آره
V7 DGN ( * .dgn ) پرونده DGN MicroStation DGNEXPORT آره
V8 DGN ( * .dgn ) پرونده DGN MicroStation DGNEXPORT آره

 

EXPORT (Command)

Saves the objects in a drawing to a different file format.

Find

The Export Data dialog box (a standard file selection dialog box) is displayed.

If you do not see the file format that you need in the Files of Type drop-down list,
also check the PLOT command for other file types, including PDF.

NOTE:The Export Data dialog box records the last used file format selection and stores
it for use during the current drawing session and between drawing sessions.

The following output types are available:

Format Description Related command In AutoCAD LT?
۳D DWF (*.dwf) ۳D DWFx (*.dwfx) Autodesk Design Web Format ۳DDWF No
ACIS (*.sat) ACIS solid object file ACISOUT No
Bitmap (*.bmp) Device-independent bitmap file BMPOUT Yes
Block (*.dwg) Drawing file WBLOCK Yes
DXX Extract (*.dxx) Attribute extract DXFâ„¢ file ATTEXT No
Encapsulated PS (*.eps) Encapsulated PostScript file PSOUT Yes
IGES (*.iges; *.igs) IGES files IGESEXPORT No
FBX files (*.fbx) Autodesk® FBX files FBXEXPORT No
Lithography (*.stl) Solid object stereolithography file STLOUT No
Metafile (*.wmf) Microsoft Windows آ® Metafile WMFOUT Yes
V7 DGN (*.dgn) MicroStation DGN file DGNEXPORT Yes
V8 DGN (*.dgn) MicroStation DGN file DGNEXPORT Yes

 

بروزرسانی شده در تاریخ:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code