لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EXPLAN در اتوکد

EXPLAN (ابزار اکسپرس)

بدون تغییر
ذره بین ، نمای ارتوجی هواپیمای XY یک UCS مشخص را نشان می دهد .

علامت

با استفاده از EXPLAN ، می توانید اشیایی را انتخاب کنید که در هنگام تغییر به نمای نقشه ، مرکز نمای را به خود اختصاص دهند. بر خلاف دستور PLAN ، بزرگنمایی به وسعت نقاشی تغییر نمی کند .

گزینه ها

گزینه های موجود در EXPLAN با گزینه های موجود در دستور PLAN یکسان است.

فایل

توضیح دهید

EXPLAN (Express Tool)

Displays an orthographic view of the XY plane of a specified UCS without changing
the view magnification.

Find

With EXPLAN, you can select objects to which to center the view when changing to a
plan view. Unlike the PLAN command, the magnification does not change to the extents
of the drawing.

Options

The options in EXPLAN are identical to those in the PLAN command.

File

explan.lsp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.