لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EATTEXT در اتوکد

EATTEXT (فرمان)

صادرات بلوک اطلاعات مربوط به جدول یا پرونده خارجی را نشان می دهد.

علامت

این دستور دیگر جادوگر Attribute Extraction را نمایش نمی دهد و جادوگر Data Extraction جایگزین شده است. اگر در قسمت Command -EATTEXT را وارد کنید ، گزینه ها نمایش داده می شوند.

EATTEXT (Command)

Exports block attribute information to a table or to an external file.

Find

This command no longer displays the Attribute Extraction wizard and has been replaced
by the Data Extraction wizard.

If you enter -EATTEXT at the Command prompt, options are displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.