لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EATTEDIT در اتوکد

EATTEDIT (فرمان)

صفات را در یک مرجع بلوک ویرایش می کند.

علامت

مقادیر ، گزینه های متن و خصوصیات هر ویژگی را در یک بلوک ویرایش می کند.

با اجرای دستور اعلان زیر نمایش داده می شود.

بلوک را انتخاب کنید
پس از انتخاب یک بلوک با ویژگی ها ، ویرایشگر ویژگی پیشرفته نمایش داده می شود.

EATTEDIT (Command)

Edits attributes in a block reference.

Find

Edits the values, text options, and properties of each attribute in a block.

The following prompt is displayed.

Select Block

After you select a block with attributes, the Enhanced Attribute Editor is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.